ChatGPT vil forandre intern kommunikation for altid. Her ser du hvorfor.

Du har måske aldrig hørt om den nye robot, der netop er kommet til verden ved navnet ”ChatGPT”. Men lige om lidt er jeg sikker på at du aldrig vil glemme den igen.

Jeg har siddet og leget med den siden den kom til verden i onsdags den 30. november 2022, og jeg må konstatere, at den, ud over at forandre rigtig mange andre ting, såsom søgning, også kommer til at forandre den måde vi arbejder med intern kommunikation på for altid.

Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at vi er derhenne hvor man risikerer at blive en mindre effektiv medarbejder, hvis man ikke bruger ChatGPT når det begynder at snige sig ind i applikationer.  Og ja, det er måske en lidt provokerende udmelding, men jeg håber, at artiklen kan vise, hvorfor jeg tror det er tilfældet.

Metaforisk set befinder vi os et sted, hvor vi står mellem at skulle sige farvel til vores hestevogn og hoppe over i bilen. Eller gå fra at skrive breve til mails. Al forandring er svær, men i denne artikel vil jeg give et par eksempler på hvad ChatGPT kan gøre for dig der arbejder i intern kommunikation – og det er ikke så lidt. 

LIdt om AI værktøjer

Hvis du ikke helt har fulgt med i udviklingen af AI (“Artificial Intelligence” eller Kunstig intelligens) værktøjer, så får du her lidt kontekst.

I de seneste par år er det piblet frem med forskellige værktøjer der er i stand til at generere tekst på baggrund af en smule input fra en bruger. Værktøjerne kan bruges til at generere fængende overskrifter, forslag til blogtekster, søgeord, interviewspørgsmål til jobsamtaler – you name it! Det i sig selv var imponerende og værktøjer som rytr.me, Hyperwrite eller Copy.ai er nogle eksempler på værktøjer der kan det samme i forskellige nuancer. Alt det er der skrevet mange artikler om, også på dansk.

Værktøjerne har især vundet frem i marketingverdenen, og Adcreative.ai er et eksempel på en applikation der trækker på GPT-3 og bruger data til at analysere, hvilken tekst der giver mest engagement,.

Fælles for dem alle er, at de på en “Natural Language Model”, der hedder GPT-3, som er stillet til rådighed OpenAI. GPT-3 er blevet trænet ved at læse rigtig meget indhold på internettet og med baggrund i det lært sig selv at skrive som vi mennesker nu engang skriver på. Det samme gør sig gældende på billedsiden, hvor Dall-E 2 har lært sig selv at lave billeder med udgangspunkt i tekstinput fra brugeren. Det er sidenhen blevet forfinet af bl.a. Midjourney, som i dag leverer vildt imponerende billeder på baggrund af brugernes tekstinput, som kaldes en ”prompt”.

Hvad er ChatGPT?

ChatGPT, som denne artikel handler om, er en opdatering af GPT-3 og baserer sig på GPT-3,5. Den er p.t. i BETA/testversion. En af dens store forcer er, at den er blevet meget bedre til at forstå sammenhænge og skrive en sammenhængende tekst. Den har kun læst data til og med 2021, så det betyder, at dens viden begrænser sig frem til det tidspunkt.

Der er selvfølgelig mange ting man skal være opmærksom på, før du rent faktisk kan bruge ChatGPT til eksempelvis at lave strategikommunikation. Først og fremmest er det jo vigtigt at være klar over, at du giver nogle informationer ud af huset – og det skal du selvfølgelig ikke gøre, hvis det ikke er tilladt! Så se det her eksempel, som noget der bliver muligt den dag Microsoft og andre kommunikationsplatforme gør brug af teknologien – hvilket jeg er overbevist om, vil ske indenfor de næste par år.

 Nu hvor vi har det basale på plads, så lad os se på, hvad ChatGPT kan.

 Formålet med ChatGPT

Det umiddelbare formål med ChatGPT – ifølge ChatGPT selv (jeg spurgte den ad) er, at den skal hjælpe brugere med at svare på spørgsmål og give personlige anbefalinger. Målet er at hjælpe brugeren til hurtigt og nemt at generere tekst af høj kvalitet tilpasset brugerens specifikke behov.

Det er jo en meget bred definition. Og når den er så bred, er det jo oplagt at prøve at se, hvordan den kan bruges i forhold til intern kommunikation.

I denne artikel ser du hvordan ChatGPT (også) kan forandre intern kommunikation

I denne artikel vil jeg give følgende eksempler:

–       Udvikling af indhold til intern kommunikation

–       Udvikling af oversigter, i dette tilfælde en oversigt over de interne kommunikationskanaler

–       Udvikling af governance dokumenter og politikker. I artiklen ser vi på et Intranet governance dokument og en social medie politik

Lad os så komme i gang! 

Eksempel 1- Udvikling af indhold til intern kommunikation

Da jeg første gang delte min begejstring om GPT-3’s evner til at skrive tekst, var modtagelsen på LinkedIn ret blandet. Mange mente, at de ALDRIG ville lade en robot skrive noget som helst, fordi det var noget der skulle komme fra menneske til menneske. Nuvel. Men hvad nu, hvis kunstig intelligens kan hjælpe med at lave noget på 10 sekunder, som vi normalt bruger mindst 10 timer på at lave? 

Lad os se på det…

Lav din strategikommunikation på 10 sekunder – i stedet for 10 timer

Forestil dig, at du skal skrive en artikel eller en mail om virksomhedens nye strategi. Du vil gerne gøre det en smule mere engagerende, end du plejer at gøre det, men det er jo ikke nemt materiale at arbejde med. Men der er hjælp at hente. Lad os spørge ChatGPT!

I “prompten” – det er der man skriver hvad man gerne vil have den til at lave, skriver jeg følgende:

”Write an engaging article to employees about the new strategy. The strategy focuses on three things: 1) Grow like we have never grown before 2) Innovation as the foundation for growth and 3) More effective collaboration. The article should make it clear that we will be using more digital tools to collaborate and innovate in the future and share examples.”

 Se videoen og se, hvad den kommer frem til.

 

Der er selvfølgelig mulighed for at ændre eksempelvis ”engaging” til ”humorous” for at få den til at skifte stilart, hvis man gerne vil pifte artiklen lidt op…I dette tilfælde blev den nok pifte lige lovligt meget op…

 

Det mest imponerende er det næsten det du ser sidst i videoen. Her beder jeg om at få lavet en tabel af de ”Three strategic pillars”. Det imponerende består i at 1) den husker den tidligere samtale vi har haft og 2) Jeg har ikke nævnt ordet ”Strategic pillars” før, så den finder selv ud af, hvad der menes med det og rammer i dette tilfælde 100% rigtigt.

 

Eksempel 2 – Udvikling af oversigter

Kan ChatGPT lave det kanaloverblik du aldrig nåede at lave?

Hvis der er noget jeg har hørt rigtig mange være frustrerede over, så er det at ingen rigtigt har styr på hvad man skal bruge hvilke kanaler til. Det gælder både for dem der arbejder i den interne kommunikationsafdeling såvel som for ledere og medarbejdere.

 En grundlæggende forudsætning for at få det på plads, er at have en oversigt over hvilke kanaler man har, hvem der er målgruppen hvad man bruger dem til og hvad man IKKE bruger dem til.

Ofte findes den i ikke – eller bliver ikke brugt aktivt til at mindske kanalforvirringen.

Hvis du er i tvivl om, hvad en kanaloversigt bør indeholde, ja, så kan du bare spørge ChatGPT. Så lad os lige starte dér:

Få råd til at lave en kanaloversigt

Som du kan se, har den også en holdning til, hvad man skal have i et kanaloverblik.

 Kanaloversigten til intern kommunikation

Nu er det på tide vi får lavet en rigtig oversigt over kanalerne. Hvor der er beskrevet fordele og ulemper, formål, målgruppe, hvad man skal bruge kanalen til og hvad man IKKE skal bruge den til. Lad os se, hvad den flittige robot kommer frem til.

 

Det her er at arbejde, jeg selv tidligere har brugt ganske mange timer på at lave, men som denne flittige robot nu kan spytte ud på få sekunders arbejde!

Eksempel 3 – Udvikling af governance dokumenter og politikker

Hvem har ikke siddet og sukket over at skulle skrive et udkast til et governance dokument til Intranettet – eller en politik til eksempelvis sociale medier. 

 Det kan være en ganske tidskrævende proces, og ofte har man været nødt til at spørge en ven, låne lidt fra Google, eller hyre en konsulent. Alt sammen en smule besværligt, tidskrævende og hvis man køber konsulenten, også dyrt!

Udkast til en intern kommunikationspolitik

Lad os so om ChatGPT kan hjælpe os ud af den pine og blive vores bedste ven i den sammenhæng. I den første video spørger jeg den om den kan skrive et udkast til en intern kommunikations politik hvor ansvar er beskrevet for den interne kommunikationsafdeling, ledelsen og medarbejdere.

 

Det ser umiddelbart ud til at være et fint første bud, som man efterfølgende vil kunne arbejde videre med.

 Intranet governance dokument

Men hvad så med de kedelige governance dokumenter man ikke rigtigt gider at lave. Mon ChatGPT gider sådan noget? Heldigvis er svaret ja!

Lad os se, hvad den siger til at lave et governance dokument til et intranet. I “prompten” beskriver jeg hvilke afsnit jeg vil have i dokumentet og beder også om et årshjul for governance.  

Jeg var ikke helt tilfreds med første udkast og trykkede derfor på ”try again”, hvorefter den laver et nyt udkast til mig. Det kan man prøve nogle gange for at se, om den kommer frem til noget bedre.

Social medie politik 

Så var der de der politikker, som heller ikke altid er super spændende at skrive.

Sociale medie politikker kan ofte være ret så intimiderende, så man nærmest ikke tør dele noget som helst om sit arbejde på sociale medier. Lad os se, om ChatGPT ikke kan lave en politik der er mere, ja, menneskelig!

Jeg prøvede at arbejde med forskellige tonaliteter ved at bede den om at lave en ”informal” social media policy.

Jeg bad den også om at “highlighte” det man må dele frem for det man ikke må, hvilket gjorde at den først fortalte om det man gerne må og så om det man IKKE må. På den måde kan det lyde mindre farligt.

Alt i alt er det vel et meget godt udgangspunkt for et udkast til en SoMe politik.  

Afrunding – hvad skal det ikke ende med?

 Jeg håber du er blevet inspireret og har fået lyst til selv at gå i gang med at lege med ChatGPT. Efter at have leget med den i et par dage står det klart, at det her har potentialet til at forandre rigtig mange ting. Ikke kun hvad vi mennesker skal lave i intern kommunikation.

Googles søgemaskine får travlt

Googles søgemaskine vil blive udfordret. Hvorfor søge efter materiale, hvis en chatbot kan levere svarene på måder som jeg har vist her. Og én ting er sikkert. Chatbotten bliver klogere og klogere og vil sikkert over tid også kunne lave præsentationer, billeder ved på en eller anden måde at integrere løsninger som Midjourney og videoer på baggrund af tekstinput.

Du vil få mere hjælpe til intern kommunikation 

Hvis vi ser på vores rolle i intern kommunikation, bliver det tydeligt, at der er mange af de mere kedelige opgaver der kan løses af en chatbot som ChatGPT. Som vist i denne artikel, vil den kunne lave mange udkast, som man så kan arbejde videre med.

 Men vær ikke bange! Jeg tror, at ChatGPT stille og roligt vil snige sig ind i forskellige platforme, som eksempelvis Microsoft365 eller andre kommunikationsplatforme, således at det bliver en helt naturlig og glidende overgang. Den måde OpenAI helt generelt fungerer er, at udbydere køber sig adgang til deres GPT-3 eller ChatGPT og integrerer løsningen ind i deres platform. Seneste eksempel fra Microsoft er, at man bruger OpenAIs billedgenerator Dall-e-2 i deres nye “Microsoft Designer” – og den er også et godt eksempel på, hvordan ChatGPT vil gøre sit indtog i vores verden. Så “forandringen” vil komme til dig – måske uden at du rigtigt vil lægge mærke til det. Det bliver blot en helt naturlig del af den teknologiske udvikling.

 ChatGPT vil hjælpe os med at skrive artikler, lave overskrifter, præsentationer, videoskabeloner og meget meget mere. Datanalyse vil over tid sikkert også bliver automatiseret, så der hele tiden analyseres på hvordan medarbejderne engagerer sig i indholdet som vi laver, hvorefter vores ”robot” vil tilpasse indholdet til at blive endnu bedre næste gang. Her ligger selvfølgelig også en lille fælde, og det er her vi mennesker kommer ind og skal agere ”redaktører”.

ChatGPT gør Intern kommunikation til en “augmented experience”

Vores arbejde bliver det man kan kalde for en ”augmented experience”, hvor kunstig intelligens bliver en helt naturlig del af vores arbejdsliv. Grammarly er et godt eksempel på en løsning, der går ind og retter stave og formuleringsfejl mens du skriver. Og Hyperwrite hjælper dig eksempelvis med at fuldføre dine sætninger mens du skriver.

Om nogle år vil vi smile af den gamle søgemaskine der leverede milliarder – eller tusindvis (hvis vi taler om Intranet) af resultater hvor man så selv skulle i gang med at finde det der var relevant.

Og så er der skyggesiderne

Selvfølgelig er der også skyggesider. Hvis vi bliver alt for ukritiske overfor brugen af kunstig intelligens, er der en risiko for at vi mister os selv lidt. Det er derfor vigtigt at være bevidst om, hvornår der eksempelvis er brug for menneskelig kreativitet og hvornår kunstig intelligens giver mening. Den grænse bliver mere og mere flydende og vi er de sidste generationer på jorden der har oplevet hvordan det var at leve uden kunstig intelligens.

Kom i gang med at lege

Der ligger mange gode filosofiske diskussioner gemt til en anden god gang. Men lige nu, vil jeg foreslå, at du tager forbi https://chat.openai.com/chat og får syn for sagen.


Book et foredrag om Generative AI og intern kommunikation

Du kan også booke mig til et foredrag, eller en workshop om hvad Generative AI teknologier, som eksempelvis ChatGPT, kommer til at betyde for den interne kommunikation.


 


Scroll to Top
Next Level IC